TUGAS PEMROGRAMAN

TUGAS 1

Private Sub CBatal_Click()

CKODE.SetFocus

CboKode = “Pilih Kode Buku”

CJUDUL = “”

CPENGARANG = “”

CTAHUN = “”

CPENERBIT = “”

CHARGA = “”

End Sub

 

Private Sub CKeluar_Click()

End

End Sub

 

Private Sub CLagi_Click()

CKODE.SetFocus

CboKode = “Pilih Kode Buku”

CJUDUL = “”

CPENGARANG = “”

CTAHUN = “”

CPENERBIT = “”

CHARGA = “”

End Sub

 

Private Sub CProses_Click()

Dim Kode, KodeBuku, KodePenerbit, KodeTahun, Tahun, Penerbit, Judul, Pengarang, Harga As Variant

 

Kode = CKODE

KodeBuku = Mid(Kode, 3, 3)

Select Case KodeBuku

Case “SIM”

Judul = “Sistem Informasi Manajemen”

Pengarang = “Yati Nur Oktavia”

Harga = 75900

Case “EDP”

Judul = “Elektronik Data Processing”

Pengarang = “Imam Tarmizi”

Harga = 62000

Case “MNJ”

Judul = “Manajemen”

Pengarang = “Valentina Mariana Adiwianti”

Harga = 42000

Case “CDR”

Judul = “Corel Draw”

Pengarang = “Riyan Suhandi”

Harga = 53000

Case “RPL”

Judul = “Rekayasa Perangkat Lunak”

Pengarang = “Sinta Umpu Singa”

Harga = 83000

End Select

CJUDUL = Judul

CPENGARANG = Pengarang

CHARGA = Harga

 

KodePenerbit = Left(Kode, 1)

Select Case KodePenerbit

Case “A”

Penerbit = “Andi Offset Yogyakarta”

Case “I”

Penerbit = “Indah Surabaya”

Case “S”

Penerbit = “Indah Surabaya”

Case “E”

Penerbit = “Elek Media Komputindo”

Case “M”

Penerbit = “Maxicom”

End Select

CPENERBIT = Penerbit

 

KodeTahun = Right(Kode, 2)

 

CTAHUN = “20” & KodeTahun

End Sub

 

Private Sub Form_Load()

CKODE.AddItem “A-SIM-01”

CKODE.AddItem “I-EDP-02”

CKODE.AddItem “S-MNJ-03”

CKODE.AddItem “E-CDR-04”

CKODE.AddItem “M-RPL-05”

End Sub

SCREENSHOTS

TUGAS 1

 

TUGAS 2

Private Sub CBatal_Click()

RDKODE.SetFocus

RDKODE = “Pilih Kode Buku”

RDJUDUL = “”

RDPENGARANG = “”

RDTAHUN = “”

RDPENERBIT = “”

RDHARGA = “”

End Sub

 

Private Sub RDKeluar_Click()

End

End Sub

 

Private Sub RDLagi_Click()

RDKODE.SetFocus

RDKODE = “Pilih Kode Buku”

RDJUDUL = “”

RDPENGARANG = “”

RDTAHUN = “”

RDPENERBIT = “”

RDHARGA = “”

End Sub

 

Private Sub RDProses_Click()

Dim Kode, KodeBuku, KodePenerbit, KodeTahun, Tahun, Penerbit, Judul, Pengarang, Harga As Variant

 

Kode = RDKODE

KodeBuku = Left(Kode, 3)

Select Case KodeBuku

Case “SIM”

Judul = “Sistem Informasi Manajemen”

Pengarang = “Fadiya Ulfa”

Harga = 75900

Case “EDP”

Judul = “Elektronik Data Processing”

Pengarang = “Nurul Agustina”

Harga = 62000

Case “MNJ”

Judul = “Manajemen”

Pengarang = “Rian Hidayat”

Harga = 42000

Case “CDR”

Judul = “Corel Draw”

Pengarang = “Siti Nur Khotimah”

Harga = 53000

Case “RPL”

Judul = “Rekayasa Perangkat Lunak”

Pengarang = “Winda Erlianti”

Harga = 83000

End Select

RDJUDUL = Judul

RDPENGARANG = Pengarang

RDHARGA = Harga

 

KodePenerbit = Right(Kode, 1)

Select Case KodePenerbit

Case “A”

Penerbit = “Andi Offset Yogyakarta”

Case “I”

Penerbit = “Indah Surabaya”

Case “S”

Penerbit = “Indah Surabaya”

Case “E”

Penerbit = “Elek Media Komputindo”

Case “M”

Penerbit = “Maxicom”

End Select

RDPENERBIT = Penerbit

 

KodeTahun = Mid(Kode, 5, 2)

Select Case KodeTahun

Case “09”

Tahun = “20” & KodeTahun

Case “10”

Tahun = “20” & KodeTahun

Case “11”

Tahun = “20” & KodeTahun

Case “12”

Tahun = “20” & KodeTahun

Case “13”

Tahun = “20” & KodeTahun

End Select

RDTAHUN = “20” & KodeTahun

End Sub

 

Private Sub Form_Load()

RDKODE.AddItem “SIM-09-A”

RDKODE.AddItem “EDP-10-I”

RDKODE.AddItem “MNJ-11-S”

RDKODE.AddItem “CDR-12-E”

RDKODE.AddItem “RPL-13-M”

End Sub

SCREENSHOTS

TUGAS 2

TUGAS 3

Private Sub cbmkode_Click()

Select Case cbmkode.Text

Case Is = “Apple MC956 MacBook Air”

MERK = “Apple MC956 MacBook Air”

HS = “12800000”

Case Is = “Apple MC966 MacBook Air”

MERK = “Apple MC966 MacBook Air”

HS = “15800000”

Case Is = “Apple MC968 MacBook Air”

MERK = “Apple MC968 MacBook Air”

HS = “9900000”

Case Is = “Apple MC969 MacBook Air”

MERK = “Apple MC969 MacBook Air”

HS = “11900000”

Case Is = “Apple MC700 MacBook Pro”

MERK = “Apple MC700 MacBook Pro”

HS = “10800000”

Case Is = “Apple MC721 MacBook Pro”

MERK = “Apple MC721 MacBook Pro”

HS = “15900000”

Case Is = “Apple MC723 MacBook Pro”

MERK = “Apple MC723 MacBook Pro”

HS = “19300000”

Case Is = “Apple MC724 MacBook Pro”

MERK = “Apple MC724 MacBook Pro”

HS = “13700000”

Case Is = “Apple MC711 MacBook Pro”

MERK = “Apple MC711 MacBook Pro”

HS = “24200000”

Case Is = “Apple MC313 MacBook Pro”

MERK = “Apple MC313 MacBook Pro”

HS = “11900000”

Case Is = “Apple MC314 MacBook Pro”

MERK = “Apple MC314 MacBook Pro”

HS = “14700000”

Case Is = “Apple MC318 MacBook Pro”

MERK = “Apple MC318 MacBook Pro”

HS = “17600000”

Case Is = “Apple MC322 MacBook Pro”

MERK = “Apple MC322 MacBook Pro”

HS = “21300000”

Case Is = “Apple MC965 MacBook Air”

MERK = “Apple MC965 MacBook Air”

HS = “12800000”

Case Is = “Apple MC966 MacBook Air”

MERK = “Apple MC966 MacBook Air”

HS = “15800000”

End Select

MERK.Text = MERK

HS.Text = HS

txtjj.SetFocus

End Sub

Private Sub cmdlagi_Click()

cbmkode.SetFocus

cbmkode.Text = “”

MERK.Text = “”

HS.Text = “”

txtjj.Text = “”

Txthp.Text = “”

txtdis.Text = “”

txttb.Text = “”

End Sub

Private Sub CmdKeluar_Click()

Unload Me

End Sub

Private Sub Cmdproses_Click()

Txthp.Text = Val(HS.Text) * Val(txtjj.Text)

Select Case Txthp.Text

Case Is > 140000000

discount = Val(Txthp.Text) * 0.15

Case Is > 135000000

discount = Val(Txthp.Text) * 0.1

Case Is > 130000000

discount = Val(Txthp.Text) * 0.05

Case Is > 125000000

discount = Val(Txthp.Text) * 0.02

End Select

txtdis.Text = discount

txttb.Text = Val(Txthp.Text) – Val(txtdis.Text)

End Sub

Private Sub Form_Load()

cbmkode.AddItem “Apple MC956 MacBook Air”

cbmkode.AddItem “Apple MC966 MacBook Air”

cbmkode.AddItem “Apple MC968 MacBook Air”

cbmkode.AddItem “Apple MC969 MacBook Air”

cbmkode.AddItem “Apple MC700 MacBook Pro”

cbmkode.AddItem “Apple MC721 MacBook Pro”

cbmkode.AddItem “Apple MC723 MacBook Pro”

cbmkode.AddItem “Apple MC724 MacBook Pro”

cbmkode.AddItem “Apple MC711 MacBook Pro”

cbmkode.AddItem “Apple MC313 MacBook Pro”

cbmkode.AddItem “Apple MC314 MacBook Pro”

cbmkode.AddItem “Apple MC318 MacBook Pro”

cbmkode.AddItem “Apple MC322 MacBook Pro”

cbmkode.AddItem “Apple MC965 MacBook Air”

cbmkode.AddItem “Apple MC966 MacBook Air”

End Sub

 

SCREENSHOTS

TUGAS 3

TUGAS 4

Private Sub cmdlagi_Click()

TxtKT.SetFocus

TxtKT.Text = “”

txtht.Text = “”

txtjk.Text = “”

txtjb.Text = “”

txtjt.Text = “”

txttp.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdkeluar_Click()

End

End Sub

Private Sub cmdproses_Click()

Dim kt, jk, jb As String

Dim ht As Currency

kt = Left(TxtKT.Text, 3)

If kt = “BIM” Then

ht = “50000”

jk = “BIMA”

jb = “1600”

ElseIf kt = “EKO” Then

ht = “35000”

jk = “EKONOMI”

jb = “1900”

ElseIf kt = “MUT” Then

ht = “23000”

jk = “MUTIARA”

jb = “1700”

ElseIf kt = “SEN” Then

ht = “15000”

jk = “SENJA”

jb = “2000”

End If

txtht.Text = ht

txtjk.Text = jk

txtjb.Text = jb

txtjt.SetFocus

End Sub

Private Sub Form_Activate()

TxtKT.SetFocus

End Sub

Private Sub txtjt_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

txttp.Text = Val(txtht.Text) * Val(txtjt.Text)

txttp.SetFocus

End If

End Sub

SCREENSHOTS

TUGAS 4

TUGAS 5

Private Sub CBATAL_Click()

RDMNAMA.SetFocus

RDMNAMA.Text = “”

RDMNPM.Text = “”

RDMJURUSAN.Text = “”

RDMPROGRAM.Text = “”

RDMTAHUN.Text = “”

RDMNOMOR.Text = “”

End Sub

 

Private Sub RDMKeluar_Click()

End

End Sub

 

Private Sub RDMLagi_Click()

RDMNAMA.SetFocus

RDMNAMA.Text = “”

RDMNPM.Text = “”

RDMJURUSAN.Text = “”

RDMPROGRAM.Text = “”

RDMTAHUN.Text = “”

RDMNOMOR.Text = “”

End Sub

 

Private Sub RDMProses_Click()

Dim Kode, KodeJurusan, KodePrody, Jurusan, Prody, TahunMasuk, NomorUrut As Variant

 

Kode = RDMNPM

 

TahunMasuk = “20” & Left(Kode, 2)

RDMTAHUN = TahunMasuk

 

KodeJurusan = Mid(Kode, 3, 1)

Select Case KodeJurusan

Case “1”

Jurusan = “Sistem Informasi”

Case “2”

Jurusan = “Teknik Informatika”

Case “3”

Jurusan = “Manajemen Informatika”

Case “4”

Jurusan = “Komputer Akuntansi”

End Select

RDMJURUSAN = Jurusan

 

KodePrody = Mid(Kode, 4, 2)

Select Case KodePrody

Case “01”

Prody = “Strata Satu”

Case “02”

Prody = “Diplomat Empat”

Case “03”

Prody = “Diplomat Tiga”

Case “04”

Prody = “Diplomat Dua”

End Select

RDMPROGRAM = Prody

 

NomorUrut = Right(Kode, 3)

RDMNOMOR = NomorUrut

End Sub

SCREENSHOTS

TUGAS 5

TUGAS 6

Private Sub rdkk_Click()

Dim kk, jk, hs As String

Select Case rdkk.Text

Case “P205”

rdjk.Text = “Pentium II 500 Mega Hz”

rdhs.Text = “1500000”

Case “P308”

rdjk.Text = “Pentium III 800 Mega Hz”

rdhs.Text = “2100000”

Case “P310”

rdjk.Text = “Pentium III 1.0 Giga Hz”

rdhs.Text = “3500000”

Case “P415”

rdjk.Text = “Pentium IV 1.5 Giga Hz”

rdhs.Text = “4000000”

Case “P417”

rdjk.Text = “Pentium IV 1.7 Giga Hz”

rdhs.Text = “4200000”

Case “P419”

rdjk.Text = “Pentium IV 1.9 Mega Hz”

rdhs.Text = “5500000”

End Select

End Sub

Private Sub Cmdlagi_Click()

rdkk.SetFocus

rdkk.Text = “”

rdjk.Text = “”

rdhs.Text = “”

rdjj.Text = “”

rdhp.Text = “”

rddis.Text = “”

rdhb.Text = “”

End Sub

Private Sub Cmdkeluar_Click()

End

End Sub

Private Sub Cmdproses_Click()

rdhp.Text = Val(rdjj.Text) * Val(rdhs.Text)

If rdhp.Text > 30000000 Then

rddis.Text = Val(rdhp.Text) * 0.15

ElseIf rdhp.Text > 25000000 Then

rddis.Text = Val(rdhp.Text) * 0.1

ElseIf rdhp.Text > 20000000 Then

rddis.Text = Val(rdhp.Text) * 0.5

ElseIf rdhp.Text > 15000000 Then

rddis.Text = Val(rdhp.Text) * 0.2

End If

rdhb.Text = Val(rdhp.Text) – Val(rddis.Text)

End Sub

Private Sub Form_Load()

rdkk.AddItem “P205”

rdkk.AddItem “P308”

rdkk.AddItem “P310”

rdkk.AddItem “P415”

rdkk.AddItem “P417”

rdkk.AddItem “P419”

End Sub

SCREENSHOTS

TUGAS 6

TUGAS 7

Private Sub RBatal_Click()

RNIND.SetFocus

RNIND.Text = “”

RNAMA.Text = “”

RGOLONGAN.Text = “Pilih Golongan”

RGAJI = “”

RTUNJANGAN = “”

RPAJAK = “”

RTOTAL = “”

End Sub

 

Private Sub RKeluar_Click()

End

End Sub

 

Private Sub RLagi_Click()

RNIND.SetFocus

CRNIND.Text = “”

RNAMA.Text = “”

RGOLONGAN.Text = “Pilih Golongan”

RGAJI = “”

RTUNJANGAN = “”

RPAJAK = “”

RTOTAL = “”

End Sub

 

Private Sub Form_Load()

RGOLONGAN.AddItem “I”

RGOLONGAN.AddItem “II”

RGOLONGAN.AddItem “III”

RGOLONGAN.AddItem “IV”

End Sub

 

Private Sub RNama_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

RGOLONGAN.SetFocus

End If

End Sub

 

Private Sub RNIND_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

RNAMA.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub RGolongan_Click()

Dim Golongan, GajiPokok, Tunjangan, Pajak, Total As Variant

 

Golongan = RGOLONGAN

Select Case Golongan

Case “I”

GajiPokok = 1500000

Tunjangan = 150000

Case “II”

GajiPokok = 2000000

Tunjangan = 200000

Case “III”

GajiPokok = 2500000

Tunjangan = 250000

Case “IV”

GajiPokok = 3000000

Tunjangan = 300000

End Select

RGAJI = GajiPokok

RTUNJANGAN = Tunjangan

 

Pajak = (GajiPokok + Tunjangan) * 0.1

RPAJAK = Pajak

 

Total = GajiPokok + Tunjangan – Pajak

RTOTAL = Total

End Sub

SCREENSHOTS

TUGAS 7

TUGAS 8

Private Sub cmdbatal_Click()

rdg.SetFocus

rdg.Text = “”

rdks.Text = “”

rds.Text = “”

rdt.Text = “”

rdj.Text = “”

rdb.Text = “”

rdgp.Text = “”

rdtun.Text = “”

rdtg.Text = “”

rdmnk.Text = “”

rdmn.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdkeluar_Click()

End

End Sub

Private Sub cmdlagi_Click()

rdg.SetFocus

rdg.Text = “”

rdks.Text = “”

rds.Text = “”

rdt.Text = “”

rdj.Text = “”

rdb.Text = “”

rdgp.Text = “”

rdtun.Text = “”

rdtg.Text = “”

rdmnk.Text = “”

rdmn.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdproses_Click()

Dim s As String

rdt.Text = Left(rdmn.Text, 4)

s = Mid(rdmn.Text, 5, 1)

If s = “A” Then

rdg.Text = “A”

rdj.Text = “Manager”

rdgp.Text = “4000000”

rdtun.Text = “1025000”

ElseIf s = “B” Then

rdg.Text = “B”

rdj.Text = “Ka.Seksi”

rdgp.Text = “3500000”

rdtun.Text = “975000”

ElseIf s = “C” Then

rdg.Text = “C”

rdj.Text = “Staf”

rdgp.Text = “3000000”

rdtun.Text = “925000”

End If

rdtg.Text = Val(rdgp) + Val(rdtun)

s = Mid(rdmn.Text, 7, 1)

If s = “S” Then

rds.Text = “singel”

rdks.Text = “S”

ElseIf s = “M” Then

rds.Text = “Menikah”

rdks.Text = “M”

ElseIf s = “J” Then

rds.Text = “Janda”

rdks.Text = “J”

ElseIf s = “D” Then

rds.Text = “Duda”

rdks.Text = “D”

End If

s = Mid(rdmn.Text, 9, 3)

If s = “KEU” Then

rdb.Text = “Accounting”

ElseIf s = “ADM” Then

rdb.Text = “Administrasi”

ElseIf s = “SDM” Then

rdb.Text = “General Affair”

ElseIf s = “EDP” Then

rdb.Text = “IT Unit”

ElseIf s = “SPM” Then

rdb.Text = “Security”

End If

End Sub

Private Sub Form_Activate()

rdmnk.SetFocus

End Sub

 

Private Sub rdmnk_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

rdmn.SetFocus

End If

End Sub

SCREENSHOTS

TUGAS 8

 

TUGAS 3 PEMROGRAMAN 1

TUGAS 1

Private Sub chkitalic_Click()

‘Membuat teks miring’

If chkitalic.Value = 1 Then

Lblteks.FontItalic = True

Else

Lblteks.FontItalic = False

End If

 

End Sub

 

Private Sub chkstrikethru_Click()

‘Membuat teks garis tengah’

If chkstrikethru.Value = 1 Then

Lblteks.FontStrikethru = True

Else

Lblteks.FontStrikethru = False

End If

 

End Sub

Private Sub chkunderline_Click()

‘Membuat teks garis bawah’

If chkunderline.Value = 1 Then

Lblteks.FontUnderline = True

Else

Lblteks.FontUnderline = False

End If

 

End Sub

 

Private Sub Cmdexit_Click()

End

 

End Sub

 

Private Sub optblue_Click()

‘membuat teks berwarna biru’

Lblteks.ForeColor = vbBlue

 

End Sub

 

Private Sub optgreen_Click()

‘membuat teks berwarna hijau’

Lblteks.ForeColor = vbGreen

 

End Sub

 

Private Sub optRed_Click()

‘membuat teks berwarna merah’

Lblteks.ForeColor = vbRed

 

End Sub

 

Private Sub optyellow_Click()

‘membuat teks berwarna kuning’

Lblteks.ForeColor = vbYellow

 

End Sub

Private Sub chkBold_Click()

‘Membuat teks Tebal’

If chkbold.Value = 1 Then

Lblteks.FontBold = True

Else

Lblteks.FontBold = False

End If

 

End Sub

SCREENSHOTS 1

TUGAS 1 SCREN 1

SCRENSHOTS 2

tugas 1 scren 2

TUGAS 2

Private Sub Chkmiring_Click()

‘Membuat teks miring’

If Chkmiring.Value = 1 Then

label2.FontItalic = True

Else

label2.FontItalic = False

End If

End Sub

Private Sub optbiru_Click()

‘membuat teks biru’

label2.ForeColor = vbBlue

End Sub

Private Sub Optmerah_Click()

‘Membuat teks merah’

label2.ForeColor = vbRed

End Sub

Private Sub chktebal_Click()

‘Membuat teks Tebal’

If chktebal.Value = 1 Then

label2.FontBold = True

Else

label2.FontBold = False

End If

End Sub

Private Sub cmdok_Click()

label2.Caption = lebelmm

End Sub

Private Sub cmdselesai_Click()

End

End Sub

SCREENSHOTS 1

tugas 2 scren 1

SCREENSHOTS 2

tugas 2 scren 2

TUGAS 3

Private Sub rdnpm_Click()

Dim nama, jurusan, hm As String

Select Case rdnpm.Text

Case “15100025”

nama = “RAHMAT DARMAWAN”

jurusan = “Sistem Informasi”

Case “15100026”

nama = “REZA ANGGARA”

jurusan = “Sistem Infomasi”

Case “15100002”

nama = “FERGIAWAN LISTIANTO”

jurusan = “Sistem Infomasi”

End Select

rdnm = nama

rdj = jurusan

rdnq.SetFocus

End Sub

Private Sub Cmdbatal_Click()

rdnpm.SetFocus

rdnpm.Text = “”

rdj.Text = “”

rdnq.Text = “”

rdnt.Text = “”

rduts.Text = “”

rduas.Text = “”

rdna.Text = “”

rdnm.Text = “”

Text1.Text = “”

End Sub

Private Sub Cmdkeluar_Click()

End

End Sub

Private Sub cmdproses_click()

Dim na As Integer

Dim hm As String

nq = Val(rdnq.Text)

nt = Val(rdnt.Text)

uts = Val(rduts.Text)

uas = Val(rduas.Text)

na = (nq + nt + uts + uas) / 4

rdna.Text = na

Select Case rdna.Text

Case Is > 80

hm = “A”

Case Is > 70

hm = “B”

Case Is > 60

hm = “C”

Case Is > 50

hm = “D”

Case Is < 50

hm = “E”

End Select

Text1.Text = hm

End Sub

Private Sub form_load()

rdnpm.AddItem “15100025”

rdnpm.AddItem “15100002”

rdnpm.AddItem “15100026”

End Sub

Private Sub rdnq_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

rdnt.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub rdnt_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

rduts.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub rduts_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

rduas.SetFocus

End If

End

SCREENSHOTS 1

tugas 3 scren 1

SCREENSHOTS 2

tugas 3 scren 2

Tugas 4

Private Sub rdnpm_Click()

Dim nama, jurusan, hm As String

Select Case rdnpm.Text

Case “15100025”

nama = “RAHMAT DARMAWAN”

jurusan = “Sistem Informasi”

Case “15100026”

nama = “REZA ANGGARA”

jurusan = “Sistem Infomasi”

Case “15100002”

nama = “FERGIAWAN LISTIANTO”

jurusan = “Sistem Infomasi”

End Select

rdnm = nama

rdj = jurusan

rdnq.SetFocus

End Sub

Private Sub Cmdbatal_Click()

rdnpm.SetFocus

rdnpm.Text = “”

rdj.Text = “”

rdnq.Text = “”

rdnt.Text = “”

rduts.Text = “”

rduas.Text = “”

rdna.Text = “”

rdnm.Text = “”

text1.Text = “”

rdna.BackColor = vbWhite

text1.BackColor = vbWhite

End Sub

Private Sub Cmdkeluar_Click()

End

End Sub

Private Sub cmdproses_click()

Dim na As Integer

Dim hm As String

nq = Val(rdnq.Text)

nt = Val(rdnt.Text)

uts = Val(rduts.Text)

uas = Val(rduas.Text)

na = Val(Val(nq) + Val(nt) + Val(uts) + Val(uas)) / 4

rdna.Text = na

Select Case rdna.Text

Case Is > 80

hm = “A”

Case Is > 70

hm = “B”

Case Is > 60

hm = “C”

Case Is > 50

hm = “D”

Case Is < 50

hm = “E”

End Select

text1.Text = hm

End Sub

Private Sub form_load()

rdnpm.AddItem “15100025”

rdnpm.AddItem “15100002”

rdnpm.AddItem “15100026”

End Sub

Private Sub rdnq_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

rdnt.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub rdnt_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

rduts.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub rduas_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

Dim na As Integer

Dim hm As String

rdna = Val(Val(rdnq) + Val(rdnt) + Val(rduts) + Val(rduas)) / 4

Select Case rdna.Text

Case Is > 80

hm = “A”

Case Is > 70

hm = “B”

Case Is > 60

hm = “C”

Case Is > 50

hm = “D”

Case Is < 50

hm = “E”

End Select

text1.Text = hm

End If

End Sub

Private Sub rduts_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

rduas.SetFocus

End If

End Sub

SCREENSHOTS 1

tugas 4 scren 1

SCREENSHOTS 2

tugas 4 scren 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUGAS BAHASA PEMROGRAMAN VB PERTEMUAN KE DUA

TUGAS PERKALIAN 1.1

SOURCODE

Private Sub Commandbersih_Click()

MEMET01.SetFocus

MEMET01 = ” ”

MEMET02 = ” ”

MEMET03 = ” ”

End Sub

Private Sub Commandkeluar_Click()

End

End Sub

Private Sub MEMET01_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

MEMET02.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub commandHitung_click()

MEMET03 = Val(MEMET01) * Val(MEMET02)

End Sub

SCREENSHOTS

gambar 1

GAMBAR 4

 

TUGAS PERKALIAN 1.2

SOURCODE

Private Sub Commandbersih_Click()

MEMET1.SetFocus

MEMET1 = ” ”

MEMET2 = ” ”

MEMET3 = ” ”

End Sub

Private Sub Commandkeluar_Click()

End

End Sub

Private Sub MEMET1_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

MEMET2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub commandHitung_click()

MEMET3 = Val(MEMET1) * Val(MEMET2)

End Sub

Private Sub MEMET2_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

MEMET3 = Val(MEMET1) * Val(MEMET2)

End If

End Sub

SCREENSHOTS

gambar 2

GAMBAR 4

TUGAS KALKULATOR 2.1

SOURCODE

Private Sub tambah1_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

tambah2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub tambah2_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

kali1.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub kali1_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

kali2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub kali2_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

kurang1.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub kurang1_KEYPRESS(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

kurang2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub kurang2_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

bagi1.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub bagi1_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

bagi2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub bagi2_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

bagi2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub commandproses_Click()

tambah3 = Val(tambah1) + Val(tambah2)

kali3 = Val(kali1) * Val(kali2)

kurang3 = Val(kurang1) – Val(kurang2)

bagi3 = Val(bagi1) / Val(bagi2)

End Sub

Private Sub commandlagi_Click()

tambah1.Text = “”

tambah2.Text = “”

tambah3.Text = “”

kali1.Text = “”

kali2.Text = “”

kali3.Text = “”

bagi1.Text = “”

bagi2.Text = “”

bagi3.Text = “”

kurang1.Text = “”

kurang2.Text = “”

kurang3.Text = “”

End Sub

Private Sub commandbatal_Click()

tambah1.Text = “”

tambah2.Text = “”

tambah3.Text = “”

kali1.Text = “”

kali2.Text = “”

kali3.Text = “”

bagi1.Text = “”

bagi2.Text = “”

bagi3.Text = “”

kurang1.Text = “”

kurang2.Text = “”

kurang3.Text = “”

 

End Sub

Private Sub commandkeluar_Click()

End

End Sub

SCREENSHOTS

kalkulato1

12.PNG

kalkulator1.PNG

TUGAS KALKULATOR 2.2

SOURCODE

2.2

Private Sub tambah1_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

tambah2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub tambah2_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

tambah3 = Val(tambah1) + Val(tambah2)

kali1.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub kali1_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

kali2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub kali2_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

kali3 = Val(kali1) * Val(kali2)

kurang1.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub kurang1_KEYPRESS(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

kurang2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub kurang2_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

kurang3.Text = Val(kurang1) – Val(kurang2)

bagi1.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub bagi1_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

bagi2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub bagi2_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

bagi3 = Val(bagi1) / Val(bagi2)

bagi2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub commandproses_Click()

tambah3 = Val(tambah1) + Val(tambah2)

kali3 = Val(kali1) * Val(kali2)

kurang3 = Val(kurang1) – Val(kurang2)

bagi3 = Val(bagi1) / Val(bagi2)

End Sub

Private Sub commandlagi_Click()

tambah1 = “”

tambah2 = “”

tambah3 = “”

kali1 = “”

kali2 = “”

kali3 = “”

bagi1 = “”

bagi2 = “”

bagi3 = “”

kurang1 = “”

kurang2 = “”

kurang3 = “”

End Sub

Private Sub commandbatal_Click()

 

tambah1 = “”

tambah2 = “”

tambah3 = “”

kali1 = “”

kali2 = “”

kali3 = “”

bagi1 = “”

bagi2 = “”

bagi3 = “”

kurang1 = “”

kurang2 = “”

kurang3 = “”

End Sub

Private Sub commandkeluar_Click()

End

End Sub

SCREENSHOTS

4

3

kalkulato2.PNG

TUGAS DISKON3.1

SOURCODE

Private Sub commandhitung_click()

rddiskon = Val(rdhargaakhir) * 0.1

rdhargaakhir = Val(rdhargaakhir) – (rddiskon)

End Sub

Private Sub commandlagi_click()

rdhargaawal.SetFocus

rdhargaawal = ” ”

rddiskon = ” ”

rdhargaakhir = ” ”

End Sub

Private Sub commandkeluar_click()

End

End Sub

SCREENSHOTS

diskon.PNG

diskon1

TUGAS DISKON 3.2

SOURCODE

Private Sub rdhargaawal_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

rddiskon = Val(rdhargaawal) * 0.1

rdhargaakhir = Val(rdhargaawal) – Val(rddiskon)

rdhargaakhir.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub commandhitung_click()

rddiskon = Val(rzha) * 0.1

rdhargaakhir = Val(rdhargaawal) – Val(rdsiskon)

End Sub

Private Sub commandulang_click()

rdhargaawal.SetFocus

rdhargaawal = ” ”

rddiskon = ” ”

rdhargaakhir = ” ”

End Sub

Private Sub commandkeluar_click()

End

End Sub

SCREENSHOTS

diskon4

TUGAS GAJI 4.1

SOURCODE

Private Sub ucokgp_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

ucoktun.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub ucoktun_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

ucokpot.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub ucokpot_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

ucokgk = Val(ucokgp) + Val(ucoktun) – Val(ucokpot)

ucokpaj = Val(ucokgk) * 0.1

ucokgd = Val(ucokgk) – Val(ucokpaj)

End If

End Sub

Private Sub commandproses_click()

ucokgk = Val(ucokgp) + Val(ucoktun) – Val(ucokpot)

ucokpaj = Val(ucokgk) * 0.1

ucokgd = Val(ucokgk) – Val(ucokpaj)

End Sub

Private Sub commandulang_click()

ucokgp.SetFocus

ucokgp = ” ”

ucoktun = ” ”

ucokpot = ” ”

ucokgk = ” ”

ucokpaj = ” ”

ucokgd = ” ”

End Sub

Private Sub commandkeluar_click()

End

End Sub

SCREENSHOTS

2

3

 

gaji1

TUGAS GAJI 4.2

SOURCODE

Private Sub jonogp_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

jonotun.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub jonotun_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

jonopot.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub jonopot_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

jonogk = Val(jonogp) + Val(jonotun) – Val(jonopot)

jonopaj = Val(jonogk) * 0.1

jonogd = Val(jonogd) – Val(jonopaj)

End If

End Sub

Private Sub commandproses_click()

jonogk = Val(jonogp) + Val(jonotun) – Val(jonopot)

jonopaj = Val(jonokot) * 0.1

jonogd = Val(jonogd) – Val(jonopaj)

End Sub

Private Sub commandulang_click()

jonogp.SetFocus

jonogp = ” ”

jonotun = ” ”

jonopot = ” ”

jonogk = ” ”

jonopaj = ” ”

End Sub

Private Sub commandkeluar_click()

End

End Sub

SCREENSHOTS

diskon3

3

gaji2

 

TUGAS MICROSOFT VISUAL BASIC

TUGAS KE-1

Private Sub rhmnpm_KEYPRESS(KeyASCII As Integer)

If KeyASCII = 13 Then

rhmnama.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub rhmnama_Keypress(KeyASCII As Integer)

If KeyASCII = 13 Then

rhmalamat.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub Commandlagi_Click()

rhmnpm.SetFocus

rhmnpm = ” ”

rhmnama = ” ”

rhmalamat = ” ”

End Sub

Private Sub Commandbatal_Click()

rhmnpm.SetFocus

rhmnpm = ” ”

rhmnama = ” ”

rhmalamat = ” ”

End Sub

Private Sub Commandkeluar_Click()

End

End Sub

SCREENSHOTS

Untitled 1

Untitled 2

Untitled 3

Untitled 4

TUGAS KE-2

Private Sub rhmnpm_Keypress(KeyASCII As Integer)
If KeyASCII = 13 Then
rhmnama.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub rhmnama_KeyPress(KeyASCII As Integer)
If KeyASCII = 13 Then
rhmalamat.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub rhmalamat_KeyPress(KeyASCII As Integer)
If KeyASCII = 13 Then
rhmprogram_studi.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub rhmprogram_studi_KeyPress(KeyASCII As Integer)
If KeyASCII = 13 Then
rhmjurusan.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub rhmjurusan_KeyPress(KeyASCII As Integer)
If KeyASCII = 13 Then
rhmagama.SetFocus
End If
End Sub

Private Sub commandlagi_Click()
rhmnpm.SetFocus
rhmnpm = ” ”
rhmnama = ” ”
rhmalamat = ” ”
rhmprogram_studi = ” ”
rhmjurusan = ” ”
rhmagama = ” ”
End Sub

Private Sub commandbatal_Click()
rhmnpm.SetFocus
rhmnpm = ” ”
rhmnama = ” ”
rhmalamat = ” ”
rhmprogram_studi = ” ”
rhmjurusan = ” ”
rhmagama = ” ”
End Sub

Private Sub commandkeluar_Click()
End

End Sub

SCREENSHOTS

Untitled 5

Untitled 6.png

Untitled 7

Untitled 8.png

Untitled 9.png

 

Meski Ditentang, Keluarga Korban 9/11 Tetap Jadi Mualaf

Elizabeth Torres kehilangan delapan anggota keluarganya dalam serangan 11 September 2001 lalu. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi seorang mualaf.

“Saya tak pernah menyalahkan agama apapun atas apa yang terjadi pada keluarga saya,” ujar Torres. “Islam tidak menyuruh kita untuk menghancurkan apapun. Orang-orang yang melakukan ini dimanipulasi, dicuci otaknya,” katanya lagi.

Elizabeth mengaku telah lama menjalani pencarian spiritual. Ia berpaling ke Islam setelah menikah dengan seorang warga Mesir. Ia mengganti namanya menjadi Safia El-Kasaby.

El-Kasaby mengaku mendapat tentangan dari keluarganya. Putrinya, Sylvia, yang bersuamikan seorang tentara yang gugur di medan perang menolak berhubungan kembali dengannya.

Putrinya yang lain, harus menghadapi komentar miring dari teman-temannya. “Mereka bilang, ‘Oh, ibumu teroris sekarang.’ Dan saya bilang, ‘Tidak, itu berbeda sama sekali dengan agamanya,” ujar Natalia Torres.

Tidak mudah bagi Elizabeth Torres untuk beralih agama pasca serangan 11 September. Kejadian 11 September tak pelak lagi membuat banyak kalangan memandang umat Islam dengan penuh curiga.

Bahkan survei terbaru Gallup menyebutkan setidaknya 48 persen warga Muslim Amerika pernah mengalami diskriminasi atau setidaknya perhatian negatif dari warga sekitar. Karena diskriminasi seperti itulah, Torres yang sempat mengenakan jilbab mengambil keputusan untuk menanggalkan penutup rambutnya.

“Yang penting adalah hubungan saya dengan Tuhan. Bila hati saya baik-baik saja dengan Dia, tidak penting apa yang orang lain katakan,” ujarnya.

Pada peringatan 10 tahun 11 September, mualaf ini kembali menyayangkan mengapa agama pilihannya ini dibajak oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam

sumber : http://berbagi-khazanah-islam.blogspot.co.id/2011/09/meski-ditentang-keluarga-korban-911.htmlhttp://berbagi-khazanah-islam.blogspot.co.id/2011/09/meski-ditentang-keluarga-korban-911.html

40 Tahun Berbuat Dosa

Dalam sebuah riwayat dijelaskan, bahwa pada zaman Nabi Musa as, kaum bani Israil pernah ditimpa musim kemarau panjang, lalu mereka berkumpul menemui Nabi Musa as dan berkata:
“Wahai Kalamullah, tolonglah doakan kami kepada Tuhanmu supaya Dia berkenan menurunkan hujan untuk kami!” Kemudian berdirilah Nabi Musa as bersama kaumnya dan mereka bersama-sama berangkat menuju ke tanah lapang. Dalam suatu pendapat dikatakan bahwa jumlah mereka pada waktu itu lebih kurang tujuh puluh ribu orang.

Setelah mereka sampai ke tempat yang dituju, maka Nabi Musa as mulai berdoa. Diantara isi doanya itu ialah: “Tuhanku, siramlah kami dengan air hujan-Mu, taburkanlah kepada kami rahmat-Mu dan kasihanilah kami terutama bagi anak-anak kecil yang masih menyusu, hewan ternak yang memerlukan rumput dan orang-orang tua yang sudah bongkok. Sebagaimana yang kami saksikan pada saat ini, langit sangat cerah dan matahari semakin panas.

Tuhanku, jika seandainya Engkau tidak lagi menganggap kedudukanku sebagai Nabi-Mu, maka aku mengharapkan keberkatan Nabi yang ummi yaitu Muhammad SAW yang akan Engkau utus untuk Nabi akhir zaman.

Kepada Nabi Musa as Allah menurunkan wahyu-Nya yang isinya: “Aku tidak pernah merendahkan kedudukanmu di sisi-Ku, sesungguhnya di sisi-Ku kamu mempunyai kedudukan yang tinggi. Akan tetapi bersama denganmu ini ada orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan maksiat selama empat puluhtahun. Engkau boleh memanggilnya supaya ia keluar dari kumpulan orang-orang yang hadir di tempat ini! Orang itulah sebagai penyebab terhalangnya turun hujan untuk kamu semuanya.”
Nabi Musa kembali berkata: “Wahai Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang lemah, suaraku juga lemah, apakah mungkin suaraku ini akan dapat didengarnya, sedangkan jumlah mereka lebih dari tujuh puluh ribu orang?” Allah berfirman: “Wahai Musa, kamulah yang memanggil dan Aku-lah yang akan menyampaikannya kepada mereka!.”

Menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Nabi Musa as segera berdiri dan berseru kepada kaumnya: “Wahai seorang hamba yang durhaka yang secara terang-terangan melakukannya bahkan lamanya sebanyak empat puluh tahun, keluarlah kamu dari rombongan kami ini, karena kamulah, hujan tidak diturunkan oleh Allah kepada kami semuanya!”

Mendengar seruan dari Nabi Musa as itu, maka orang yang durhaka itu berdiri sambil melihat kekanan kekiri. Akan tetapi, dia tidak melihat seorangpun yang keluar dari rombongan itu. Dengan demikian tahulah dia bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi Musa as itu adalah dirinya sendiri. Di dalam hatinya berkata: “Jika aku keluar dari rombongan ini, niscaya akan terbukalah segala kejahatan yang telah aku lakukan selama ini terhadap kaum bani Israil, akan tetapi bila aku tetap bertahan untuk tetap duduk bersama mereka, pasti hujan tidak akan diturunkan oleh Allah SWT.”

Setelah berkata demikian dalam hatinya, lelaki itu lalu menyembunyikan kepalanya di sebalik bajunya dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya sambil berdoa: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah durhaka kepada-Mu selama lebih empat puluh tahun, walaupun demikian Engkau masih memberikan kesempatan kepadaku dan sekarang aku datang kepada-Mu dengan ketaatan maka terimalah taubatku ini.” Beberapa saat selepas itu, kelihatanlah awan yang bergumpalan di langit, seiring dengan itu hujanpun turun dengan lebatnya bagaikan ditumpahkan dari atas langit.
Melihat keadaan demikian maka Nabi Musa as berkata: “Tuhanku, mengapa Engkau memberikan hujan kepada kami, bukankah di antara kami tidak ada seorangpun yang keluar serta mengakui akan dosa yang dilakukannya?”

Allah berfirman: “Wahai Musa, aku menurunkan hujan ini juga di sebabkan oleh orang yang dahulunya sebagai sebab Aku tidak menurunkan hujan kepada kamu.”

Nabi Musa berkata: “Tuhanku, lihatkanlah kepadaku siapa sebenarnya hamba-Mu yang taat itu?”
Allah berfirman: “Wahai Musa, dulu ketika dia durhaka kepada-Ku, Aku tidak pernah membuka aibnya. Apakah sekarang. Aku akan membuka aibnya itu ketika dia telah taat kepada-Ku? Wahai Musa, sesungguhnya Aku sangat benci kepada orang yang suka mengadu. Apakah sekarang Aku harus menjadi pengadu?”

sumber : http://berbagi-khazanah-islam.blogspot.co.id/2011/09/40-tahun-berbuat-dosa.htmlhttp://berbagi-khazanah-islam.blogspot.co.id/2011/09/40-tahun-berbuat-dosa.html

kisah perempuan tua dan kecintaan nya terhadap Rasul

Tersebutlah sebuah kisah seorang Perempuan Tua yang tak pernah berhenti berharap datangnya Syafaat Rasulullah saw. Perempuan tua dari kampung itu bukan saja mengungkapkan cinta Rasul dalam bentuknya yang tulus. Ia juga menunjukkan kerendahan hati, kehinaan diri, dan keterbatasan amal dihadapan Allah swt. Lebih dari itu, ia juga memiliki kesadaran spiritual yang luhur: Ia tidak dapat mengandalkan amalnya. Ia sangat bergantung pada rahmat Allah. Dan siapa lagi yang menjadi rahmat semua alam selain Rasulullah saw?

Insya Allah, Kisahnya akan Bermanfaat dan dapat dipetik Hikmahnya.

Di sebuah kota di Madura, ada seorang nenek tua penjual bunga cempaka. Ia menjual bunganya di pasar, setelah berjalan kaki cukup jauh. Usai jualan, ia pergi ke masjid Agung di kota itu. Ia berwudhu, masuk masjid, dan melakukan salat Zhuhur. Setelah membaca wirid sekedarnya, ia keluar masjid dan membungkuk-bungkuk di halaman masjid. Ia mengumpulkan dedaunan yang berceceran di halaman masjid. Selembar demi selembar dikaisnya. Tidak satu lembar pun ia lewatkan.

Tentu saja agak lama ia membersihkan halaman masjid dengan cara itu. Padahal matahari Madura di siang hari sungguh menyengat. Keringatnya membasahi seluruh tubuhnya.

Banyak pengunjung masjid jatuh iba kepadanya. Pada suatu hari Takmir masjid memutuskan untuk membersihkan dedaunan itu sebelum perempuan tua itu datang.

Pada hari itu, ia datang dan langsung masuk masjid. Usai salat, ketika ia ingin melakukan pekerjaan rutinnya, ia terkejut. Tidak ada satu pun daun terserak di situ. Ia kembali lagi ke masjid dan menangis dengan keras. Ia mempertanyakan mengapa daun-daun itu sudah disapukan sebelum kedatangannya. Orang-orang menjelaskan bahwa mereka kasihan kepadanya. “Jika kalian kasihan kepadaku,” kata nenek itu, “Berikan kesempatan kepadaku untuk membersihkannya.”

Singkat cerita, nenek itu dibiarkan mengumpulkan dedaunan itu seperti biasa. Seorang kiai terhormat diminta untuk menanyakan kepada perempuan itu mengapa ia begitu bersemangat membersihkan dedaunan itu. Perempuan tua itu mau menjelaskan sebabnya dengan dua syarat: pertama, hanya Kiai yang mendengarkan rahasianya; kedua, rahasia itu tidak boleh disebarkan ketika ia masih hidup.

Sekarang ia sudah meninggal dunia, dan Anda dapat mendengarkan rahasia itu.

“Saya ini perempuan bodoh, pak Kiai,” tuturnya. “Saya tahu amal-amal saya yang kecil itu mungkin juga tidak benar saya jalankan. Saya tidak mungkin selamat pada hari akhirat tanpa syafaat Nabi Muhammad. Setiap kali saya mengambil selembar daun, saya ucapkan satu salawat kepada Rasulullah. Kelak jika saya mati, saya ingin Rasulullah menjemput saya. Biarlah semua daun itu bersaksi bahwa saya membacakan salawat kepadanya.”

sumber : http://berbagi-khazanah-islam.blogspot.co.id/2011/09/kisah-perempuan-tua-dan-kecintaan-nya.htmlhttp://berbagi-khazanah-islam.blogspot.co.id/2011/09/kisah-perempuan-tua-dan-kecintaan-nya.html